YANHAK.COM UYGULAMASI VE İNTERNET SİTESİ
GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

A. GİRİŞ

B. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLECEĞİ VE HUKUKİ SEBEBİ

1. ZORUNLU ÇEREZLER

2. PERFORMANS VE ANALİTİK ÇEREZLER

3. İŞLEVSELLİK ÇEREZLERİ

4. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM ÇEREZLERİ


C. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILA BİLECEĞİ

Ç. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

D. İLGİLİ KİŞİNİN KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

E. ÇEREZ YÖNETİMİ

F. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

1. KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

2. ÇEREZ SAHİBİ VEYA ÇEREZİ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

G. GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI DİĞER MADDELER

A. GİRİŞ


Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük dosyalardır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, www.yanhak.com (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yanhak Teknoloji A. Ş.(“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


B. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLECEĞİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

1. ZORUNLU ÇEREZLER

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

2. PERFORMANS VE ANALİTİK ÇEREZLER

Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

3. İŞLEVSELLİK ÇEREZLERİ

İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

4. KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ REKLAM ÇEREZLERİ

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.


C. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILA BİLECEĞİ


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


Ç. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.


D. İLGİLİ KİŞİNİN KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI


İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

I. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

II. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

III. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

IV. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

V. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VI. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

VII. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yada ilgili kanunlarda yer alan diğer haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


E. ÇEREZ YÖNETİMİ


İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

I. Google Chrome: Tarayıcınızın "adres bölümünde” yer alan, "kilit işareti” veya "i” harfini tıklayarak, "Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

II. İnternet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool” veya "Araçlar” Bölümünden "Güvenlik” sekmesini tıklayın ve "izin ver” veya "izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.

III. Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç” sekmesini tıklayınız. "Seçenekler” görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

IV. Safari: Telefonunuzun "Ayarlar” bölümünden "safari” sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

V. Diğer tarayıcılar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini red ederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.


F. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ


1. KULLANIM SÜRESİNE GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Yanhak.com tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde siz kaldırana kadar uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

2. ÇEREZ SAHİBİ VEYA ÇEREZİ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Yanhak.com tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre "Yanhak.com ve yönlendirilen tedarikçi çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. Olası Yanhak.com çerezleri, Yanhak.com tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.


G. GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI DİĞER MADDELER


I. https://www.yanhak.com/ web sitesi ve sitedeki tüm dokümanlar Yanhak.com'un mülkiyetindedir. Bu dökümanlar, on-line sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

II. Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link https://www.yanhak.com/ ana sayfasına yönlendirilmelidir.

III.Yanhak.com tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede https://www.yanhak.com/ web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

IV. https://www.yanhak.com/ web sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak kendisi bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Yanhak.com ve Yanhak.com yetkili satıcılarından temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Yanhak.com'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

V. Yanhak.com, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve https://www.yanhak.com/ web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Yanhak.com, web sitesinin ve uygulamasının hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede yada uygulamada mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

VI. https://www.yanhak.com/ web sitesindeki; yanhak.com yetkili satıcıları, Yanhak.com ’un dağıtım, satışı yada ithalatını yaptığı ürünlerin standart ve opsiyonel özellikleri ve yetkili satıcıya tavsiye edilen satış fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ürünler ve Yanhak.com yetkilileri ile ilgili nihai bilgi temini için Yanhak.com adresi veya irtibat numaraları ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Yanhak.com web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Yanhak.com adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.

VII. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Yanhak.com sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Yanhak.com, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Yanhak.com web sitesi ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak Yanhak.com 'un sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, Yanhak.com yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

VIII. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

IX. Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Yanhak.com tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır. Yanhak.com ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

X. Yanhak.com, https://www.yanhak.com/ web sitesinde, bu politikanın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

XI. Uygulanacak Hukuk , Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu "Gizlilik ve Çerez Politikası" Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. BUrada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, Yanhak.com resmi adresinin bulunduğu ilde yer alan Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

XII. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar:

        XII.a) Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi yada uygulama üzerinde bir başka web sitesine, uygulamaya veya içeriğe erişim imkanı tanıyan bağlantılar bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Yanhak.com ile ilgisi olmadığını ve Yanhak.com’un bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Yanhak.com veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Yanhak.com tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

             XII.b) Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde Yanhak.com'a veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Yanhak.com’un bu materyallerle ilgili olarak Sınai Mülkiyet Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Yanhak.com izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

          XII.c) Sitemiz yada uygulamamızda yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve ürün üstündeki model yazıları, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri vd. ilgili mevzuat ile korunmaktadırlar.

           XII.d) Logolar hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, Yanhak.com logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Yanhak.com’un veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.


XIII. Son hüküm: Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan "Gizlilik ve Çerez Politikası”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.


YANHAK.COM
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN
AÇIK RIZA METNİ

Yanhak.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel kampanyaların tarafınıza sunulması, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla açık rızanız kapsamında kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında detaylı bilgiye sitemizde yayınlamakta olduğumuz Aydınlatma Metnini inceleyerek sahip olabilirsiniz. İzin verdiğinizde; Yanhak.com’un, size ürün ve hizmetlerine ilişkin tanıtımlarla ilgili bilgi sunmasını, sözleşmesel ve kanuni hususlarda bilgilendirme yapılmasını ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermesini, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işleyerek, size telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa ve kamu kurumlarına sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz. Bu bilgiler sadece iletilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. kişilerle gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimiz’e internet sitemizde “İletişim” kısmında yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya yine “İletişim” bilgilerimizde yer alan Şirket adresimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

YANHAK.COM
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Yanhak.com (“Yanhak”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal veya hizmet satış ve reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi adına bu amaçlar ile alındığına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek ücretsiz olarak iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma ve Açık Rıza Metni’ni ve işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda aşağıda tercih ettiğim kanallarla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.